แอปพลิเคชั่น TakeOrder

ระบบการจัดการการสั่งอาหารจากลูกค้าจนถึงแสดงให้ทางร้านปรุงอาหารถึงเสริฟตามที่ลูกค้าสั่งจากแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น Traveller

ระบบจะแสดงข้อมูลของสถานที่น่าท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง

แอปพลิเคชั่น SmartFarm

ระบบบริหารจัดการควบคุมการเกษตร การสั่งรดน้ำต้นไม้และควบคุมอุณหภูมิโดยความชื้น สามารถตั้งเวลาได้

เยี่ยมชมตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์
เยี่ยมชมตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์
เยี่ยมชมตัวอย่างเว็บไซต์ระบบจัดการบริหารสำหรับห้างร้านและองค์กรต่างๆ

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ