project_sm

iMakeproject.com ผู้ให้บริการรับทำโปรเจ็คนักศึกษา ครบวงจร
ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการทำโปรเจ็คของท่าน ทำเอกสารรูปเล่มปริญญานิพนธ์และงานวิจัยด้วยโปรแกรมSPSS รับทำสื่อการเรียนการสอนด้วยflash  รับเขียนแบบ ออกแบบเอกสารของโปรเจ็ค และการเขียนโปรแกรมตัวโปรเจ็คขึ้นมาทั้ง website
โดยการใช้ภาษา php, Asp.net, C#, VB.net, Java เชื่อมต่อฐานข้อมูล mysql, microsoft sql เป็นต้น
การเขียนแอพลิกเคชั่น Desktop และบนมือถือ Android, iOS

รวมถึงเรามีพื้นที่เว็บไซท์ให้บริการ สำหรับโปรเจ็คของท่าน
พร้อมทั้งจดทะเบียน Domain ชื่อเว็บไซท์ในราคาเป็นกันเอง

ทางทีมงาน iMakeProject.com พร้อมให้บริการโปรเจ็คที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์
รับประกันความสามารถของทีมงานที่มีความเชียวชาญมากกว่า 7 ปี

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการสำหรับโปรเจ็คของท่านอยู่
สามารถส่งแบบสอบถามออนไลน์ได้

โทรติดต่อกับเราได้ทันที!!

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ