ปัจจุบันมีอุปกรณ์มากมายถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ต่อยอด
สร้างชิ้นงานเชื่อมต่อเข้ากับ Internet of Things โดยมีคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet ทั้งแบบมีสาย LAN และแบบไร้สาย (Wireless LAN หรือ Wi-Fi) ได้
แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

intel-edison

บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับ Internet of Things บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กลุ่มนี้
ผู้ผลิตออกแบบและสร้างขึ้นมาให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด
ควบคุมอินพุตและเอาต์พุตเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อตรวจจับหรือแสดงผลได้ตามต้องการ
พร้อมใส่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย Wi-Fi มาบนบอร์ดไม่จำเป็นต้องต่อเพิ่มเติมเอง
ยกตัวอย่างเช่น Electric Imps, Spark Core, Arduino Yun, Intel Edison, Wireless Router ต่างๆ

esp

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์สื่อสารไร้สาย Internet of Things
โมดูลบางตัวที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นอุปกรณ์
Internet of Things ได้ ยกตัวอย่างเช่น โมดูล ESP8266 ซึ่งราคาไม่สูง
สามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง แม้ปัจจุบันยังมีอยู่ไม่มากและเข้าถึงยาก
ESP8266 สามารถทำงานด้วยตัวเอง (Standalone) เนื่องจากภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่
ต้องพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้ทำงานตามความต้องการ กลุ่มนักพัฒนาที่สนใจได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวไว้

arduino-wifi

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ + โมดูลสื่อสารไร้สาย ทำงานร่วมกันเป็น Internet of Things
การทำโปรเจคแบบนี้เป็นการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ที่เราคุ้นเคย
ร่วมกับโมดูสื่อสารไร้สายที่มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ แล้วเขียนแอพพลิเคชั่นให้ทำงานตามที่ต้องการ
โดยเราต้องจับคู่เชื่อมต่อบอร์ดกับโมดูลต่างๆเอง ยกตัวอย่างเช่น
การใช้ Arduino ร่วมกับ Wi-Fi Shield หรือ UART Wi-Fi
Raspberry Pi กับ USB Wi-Fi Dongle เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ