ระบบต่างๆที่ iMakeProject ได้พัฒนาอาจจะเป็นไอเดียให้ท่านอยากนำเสนอโครงงานโปรเจค

 • ระบบบัตรเข้างาน RFID
  rfid
 • ระบบที่จอดรถ นับจำนวนรถ
 • ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย แจ้งเตือนภัย
  rasp-cam
 • ระบบฟาร์มอัฉจริยะ ควบคุมดูแลผ่านแอพพลิเคชั่น
 • ระบบเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื่น
 • ระบบถังขยะอัจฉริยะ
 • ระบบดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 • ระบบป้องกันการโจรกรรมและติดตาม
 • ระบบแสดงสถานะ และแจ้งเตือนในสำนักงาน
 • ระบบ Smart Watch นำทาง
ลองแนะนำเพื่อนสิคะ