หากท่านยังส่งไฟล์ผ่าน Messenger หรือ Line แบบเดิมๆแล้วเจอปัญหาเยอะแยะ เช่น อัพโหลดไม่ได้มีข้อจำกัดขนาดไฟล์ ประเภทไฟล์ไม่รองรับ หรือ เพื่อนคุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ต่อได้ ทางไอ

อ่านต่อ ...

หากท่านยังส่งไฟล์ผ่าน Messenger หรือ Line แบบเดิมๆแล้วเจอปัญหาเยอะแยะ เช่น อัพโหลดไม่ได้มีข้อจำกัดขนาดไฟล์ ประเภทไฟล์ไม่รองรับ หรือ เพื่อนคุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ต่อได้ ทางไอ

อ่านต่อ ...

Internet of Things หรือ IOT คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

อ่านต่อ ...

Internet of Things หรือ IOT คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

อ่านต่อ ...