โปรเจคแอปมือถือร้านค้าออนไลน์ เป็นโครงการที่ใช้บนมือถือเพื่อสร้างและบริหารร้านค้าออนไลน์ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและ ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โ

อ่านต่อ ...

โปรเจคแอปมือถือร้านค้าออนไลน์ เป็นโครงการที่ใช้บนมือถือเพื่อสร้างและบริหารร้านค้าออนไลน์ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและ ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โ

อ่านต่อ ...

แอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาผู้ป่วยทางด้านความเครียด โดยให้คนไข้สามารถบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น เพื่อที่จะให้ทางแพทย์สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และต่อยอดทำการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความเ

อ่านต่อ ...

แอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาผู้ป่วยทางด้านความเครียด โดยให้คนไข้สามารถบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น เพื่อที่จะให้ทางแพทย์สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และต่อยอดทำการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความเ

อ่านต่อ ...