การทำโปรเจคที่เป็นระบบเว็บไซต์ จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์เสมือนเป็นเว็บไซต์จริงๆเพื่อใช้งานได้ ดังนั้น XAMPP คือ โปรแกรมหนึ่งที่รวมเซิฟเวอร์ apache2 (web server), php,

อ่านต่อ ...

การทำโปรเจคที่เป็นระบบเว็บไซต์ จำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์เสมือนเป็นเว็บไซต์จริงๆเพื่อใช้งานได้ ดังนั้น XAMPP คือ โปรแกรมหนึ่งที่รวมเซิฟเวอร์ apache2 (web server), php,

อ่านต่อ ...