แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักเรียนและนักศึกษา
ในการเรียนรู้และประสานสารกับแบบสนทนาโดยใช้บอทหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ
ในการตอบคำถาม ให้ข้อมูลต่างๆ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่พวกเขากำลังเรียนอยู่ และแจ้งผลคะแนนการเรียน

ใช้งาน Chatbot ผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE Chatbot) เป็นวิธีที่น่าสนใจในการให้บริการแชทบอทแก่ผู้ใช้ LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารที่มีจำนวนผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทยและหลายประเทศอื่น ๆ ด้วยความทันสมัยและความสะดวกในการใช้งาน LINE มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและบริการ
ประโยชน์ของโปรแกรมแชทบอทสำหรับวิชาเรียนรวมถึง:

1. โปรแกรมแชทบอทสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเรียนได้ทันที
ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยความรวดเร็วและไม่ต้องรอให้ครูอาจารย์ตอบคำถาม

2. นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ตามคำแนะนำที่บอทได้มีการบันทึกไว้สำหรับรายวิชานั้นๆโดยไม่จำกัดเวลาเรียนหรือสถานที่.

3. ช่วยในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ โดยช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการในวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. โปรแกรมแชทบอทสามารถแนะนำหนังสือเรียนเสริม คอร์สออนไลน์ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักเรียนสนใจได้

5. บางโปรแกรมแชทบอทสามารถให้รายงานความคืบหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนและ
แสดงผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการเรียน

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ