iot

Internet of Things หรือ IOT คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บน คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเครื่องมือต่างๆ
ที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ซึ่งในอนาคตของผู้บริโภคทั่วไปจะเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ
ทั้งจากในบ้าน และสำนักงานหรือจากที่ไหนก็ได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน
การเปิดปิดไฟ ไปจนถึงการสั่งให้เครื่องรดน้ำต้นไม้ หรือแปลงเกษตรของตนเอง
แต่ยังจำเป็นต้องมีพัฒนาก่อน ตั้งแต่ระบบการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ ถึงจะเกิดเป็น IoT
ยกตัวอย่าง เช่น ระบบตรวจจับต่างๆ (Sensors) รูปแบบการ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
และระบบที่ฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถสั่งงานที่เราต้องการได้นั้น
จึงจำเป็นต้องมีนักพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสั่งการหรือโค้ดโปรแกรม
เพื่อใช้สั่งการอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจาก Internet of Things มีพื้นฐานอยู่บนระบบฝังตัว
หรือสมองกลฝังตัว (embedded system) คือ ระบบประมวลผล
ที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

Internet of Things เป็นอย่างไรบ้าง สามารถนำมาทำโครงงาน โปรเจคได้อย่างไร…

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ