git_logo

 

GIT คือ โปรแกรมประเภท Version Control ที่ใช้ในการพัฒนาเขียนโปรแกรม Software ช่วยเก็บรักษาไฟล์
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ รวมทั้งสามารถย้อนกลับไปในช่วงที่เคยแก้ไขไปก่อนหน้าได้ด้วย

เหมาะอย่างยิ่งในการเก็บรักษาไฟล์โค้ด (Source Code) อย่างดี
โดยอาจจะประยุกต์นำไปใช้กับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ด้วย

ประโยชน์จากการใช้ GIT

  1. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของโค้ดเรา เช่นแก้ไฟล์ไหนไป อย่างไร ตรงไหนบ้าง
    จะมีข้อมูลบันทึกไว้หมด โดยที่เราจะต้องทำการ Commit เพื่อบันทึกเป็นรุ่นๆไป
  2. ช่วยการทำงานเป็นทีมสะดวกขึ้น เช่น หากมีเพื่อนแก้ไขส่วนใดเราก็ทราบได้
  3. จัดการสิทธิ์การแก้ไขไฟล์ ในทีมของเพื่อนเราได้
  4. กู้ข้อมูลคืนหากเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้นมาได้
  5. สามารถโอนถ่ายย้ายไฟล์ข้ามเครื่อง เพื่อนำไปทำงานต่อ
  6. บันทึกข้อมูลเข้าเซิฟเวอร์ศูนย์กลางได้
  7. จัดการการแยกรุ่น Version ของแต่ละรุ่นออกได้
  8. ใช้งานง่ายผ่านคำสั่งที่พิมพ์ไม่เยอะ หรือ ใช้งานผ่านโปรแกรม GUI ก็ได้

แน่นอนว่าข้อดีเยอะแบบนี้แล้ว ลองนำมาใช้ช่วยเขียนโปรแกรมดูสิครับ ทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรเจคใหม่

สำหรับผู้ใช้บน Windows แนะนำให้เล่นกับ GITHUB Desktop
ก่อนที่จะไปเล่นแบบ Command Line  เพราะใช้งานง่ายมาก

แต่เมื่อคุณพอเข้าใจวิธีการคร่าวๆแล้วการใช้ Command Line
จะทำให้คุณใช้งาน GIT ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เริ่มการใช้งาน GIT เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงโปรเจคของเรา

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ