จากที่เรารู้ข้อดีของ GIT แล้ว ก็เข้ามาสู่การทดลองการใช้งานในการเริ่มเขียนโปรเจค GIT สามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา เริ่มต้นการใช้งาน GIT ทางผู้เขียนไอเมคโปรเจคแนะนำ

อ่านต่อ ...

จากที่เรารู้ข้อดีของ GIT แล้ว ก็เข้ามาสู่การทดลองการใช้งานในการเริ่มเขียนโปรเจค GIT สามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา เริ่มต้นการใช้งาน GIT ทางผู้เขียนไอเมคโปรเจคแนะนำ

อ่านต่อ ...

  GIT คือ โปรแกรมประเภท Version Control ที่ใช้ในการพัฒนาเขียนโปรแกรม Software ช่วยเก็บรักษาไฟล์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ รวมทั้งสามารถย้อนกลับไปในช่วงที่เคยแก้ไขไป

อ่านต่อ ...

  GIT คือ โปรแกรมประเภท Version Control ที่ใช้ในการพัฒนาเขียนโปรแกรม Software ช่วยเก็บรักษาไฟล์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ รวมทั้งสามารถย้อนกลับไปในช่วงที่เคยแก้ไขไป

อ่านต่อ ...