Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการสนทนาแบบเป็นข้อความ โดยมักมีปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการตอบสนองตามคำถามหรือคำสั่งของผ

อ่านต่อ ...

Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการสนทนาแบบเป็นข้อความ โดยมักมีปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการตอบสนองตามคำถามหรือคำสั่งของผ

อ่านต่อ ...

LINE Chat Bot เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ LINE ผ่านแชทของ LINE Messenger และสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิ

อ่านต่อ ...

LINE Chat Bot เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ LINE ผ่านแชทของ LINE Messenger และสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิ

อ่านต่อ ...