LINE Chat Bot เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ LINE ผ่านแชทของ LINE Messenger และสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิ

อ่านต่อ ...

LINE Chat Bot เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ LINE ผ่านแชทของ LINE Messenger และสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิ

อ่านต่อ ...

LINE Notify เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความและการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ไปยังแอพ LINE หรือกลุ่ม LINE GROUP ที่เป็นส่วนตัวหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ ประโยชน์ในการใช้ L

อ่านต่อ ...

LINE Notify เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความและการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์ไปยังแอพ LINE หรือกลุ่ม LINE GROUP ที่เป็นส่วนตัวหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ ประโยชน์ในการใช้ L

อ่านต่อ ...