จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้ เมื่อเวลารถประจำ

อ่านต่อ ...

จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้ เมื่อเวลารถประจำ

อ่านต่อ ...