แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว
ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ
โดยมีจุดเด่นที่แอปพลิเคชั่น บอกจุดที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สามารถบันทุกตำแหน่งที่น่าสนใจหลังจากไปเยี่ยมชมได้ และฟังก์ชั่นฉุกเฉินสำหรับส่งข้อความและโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุได้

ระบบ: Android
อุปกรณ์: Android Smartphone + Android Wear
เครื่องมือพัฒนา: Android Studio 3.x

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ