ระบบหนังสือเวียน ในองค์กรราชการ

ระบบข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัด

klang-1 klang-2

klang-3

โปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน (หลังบ้าน) โรงเรียนวัดบางปะกอก wbpkschool

watpakok-1

 

By iMakeProject.North,       Comments  ระบบจัดการจองแผงตลาด และเก็บข้อมูลค่าแผง

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบจัดการตารางการใช้ห้องประชุม

 

By iMakeProject.North,       Comments