ผลงานการทำออกแบบระบบ และออกแบบฐานข้อมูล

Contact Diagram & Data flow diagram (DFD)

ออกแบบระบบ-context ออกแบบระบบ-dfd-1

Entity–relationship (ER Diagram)

ออกแบบระบบ-er ออกแบบระบบ-ER-2

 

Flow Chart Diagram

 

ออกแบบระบบ-flow-cart

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบหนังสือเวียน ในองค์กรราชการ

ระบบข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัด

klang-1 klang-2

klang-3

โปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน (หลังบ้าน) โรงเรียนวัดบางปะกอก wbpkschool

watpakok-1

 

By iMakeProject.North,       Comments  ระบบจัดการจองแผงตลาด และเก็บข้อมูลค่าแผง

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบจัดการตารางการใช้ห้องประชุม

 

By iMakeProject.North,       Comments