แอปพลิเคชั่น เพื่อการสำรวจ และบันทึกข้อมูลความเครียด

แอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาผู้ป่วยทางด้านความเครียด
โดยให้คนไข้สามารถบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น
เพื่อที่จะให้ทางแพทย์สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
และต่อยอดทำการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความเครียดได้ตรงจุด
ทาง iMakeProject ได้พัฒนาออกแบบและ แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อเก็บข้อมูล
เพื่อที่สามารถนำไปเก็บข้อมูลได้ตามจุดประสงค์ดังกล่าว

ระบบ: Android
เครื่องมือที่ใช้: Android Studio

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบแอปพลิเคชั่น นำทาง GPS และนาฬิกาอัจฉริยะ SmartWatch

แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว
ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ
โดยมีจุดเด่นที่แอปพลิเคชั่น บอกจุดที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สามารถบันทุกตำแหน่งที่น่าสนใจหลังจากไปเยี่ยมชมได้ และฟังก์ชั่นฉุกเฉินสำหรับส่งข้อความและโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุได้

ระบบ: Android
อุปกรณ์: Android Smartphone + Android Wear
เครื่องมือพัฒนา: Android Studio 3.x

By iMakeProject.North,       Comments