ระบบแอปพลิเคชั่น นำทาง GPS และนาฬิกาอัจฉริยะ SmartWatch

แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว
ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ
โดยมีจุดเด่นที่แอปพลิเคชั่น บอกจุดที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สามารถบันทุกตำแหน่งที่น่าสนใจหลังจากไปเยี่ยมชมได้ และฟังก์ชั่นฉุกเฉินสำหรับส่งข้อความและโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุได้

ระบบ: Android
อุปกรณ์: Android Smartphone + Android Wear
เครื่องมือพัฒนา: Android Studio 3.x

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบแผนที่เพื่อตรวจสอบสถานะรถประจำทาง Bus Map GPS

google-map

จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย
ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้
เมื่อเวลารถประจำทางใกล้มาถึงจะจุดรอรถนั้นๆ

รับเขียนโปรเจค google map

ระบบ: Web Site
เครื่องมือพัฒนา: XAMPP, VSCode, Google Map

By iMakeProject.North,       Comments