แอปพลิเคชั่น เพื่อการสำรวจ และบันทึกข้อมูลความเครียด

แอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาผู้ป่วยทางด้านความเครียด
โดยให้คนไข้สามารถบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น
เพื่อที่จะให้ทางแพทย์สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
และต่อยอดทำการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความเครียดได้ตรงจุด
ทาง iMakeProject ได้พัฒนาออกแบบและ แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อเก็บข้อมูล
เพื่อที่สามารถนำไปเก็บข้อมูลได้ตามจุดประสงค์ดังกล่าว

ระบบ: Android
เครื่องมือที่ใช้: Android Studio

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบแอปพลิเคชั่น นำทาง GPS และนาฬิกาอัจฉริยะ SmartWatch

แอปพลิเคชั่นนำทางบนสมาร์ทโฟนและ แอปพลิเคชั่นบนนาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับการท่องเที่ยว
ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งของคุณที่ต้องการพาไป โดยเลือกตั้งตำแหน่งที่สนใจ และนำทางไปด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ
โดยมีจุดเด่นที่แอปพลิเคชั่น บอกจุดที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สามารถบันทุกตำแหน่งที่น่าสนใจหลังจากไปเยี่ยมชมได้ และฟังก์ชั่นฉุกเฉินสำหรับส่งข้อความและโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุได้

ระบบ: Android
อุปกรณ์: Android Smartphone + Android Wear
เครื่องมือพัฒนา: Android Studio 3.x

By iMakeProject.North,       Comments  


ระบบแผนที่เพื่อตรวจสอบสถานะรถประจำทาง Bus Map GPS

google-map

จากการบันทึกข้อมูลตำแหน่งจาก GPS ที่ติดตั้งรถประจำทางที่วิ่งประจำอยู่ตามแต่ละสาย
ตัวอย่างงานนี้ ได้นำระบบไปต่อยอดในการแจ้งเตือนผู้ที่รอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางได้
เมื่อเวลารถประจำทางใกล้มาถึงจะจุดรอรถนั้นๆ

รับเขียนโปรเจค google map

ระบบ: Web Site
เครื่องมือพัฒนา: XAMPP, VSCode, Google Map

By iMakeProject.North,       Comments  


งานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ตัวอย่างงานสื่ออนิเมชั่น ในการรับทำโปรเจคงานพรีเซนเทชั่น พร้อมเสียงบรรยาย

By iMakeProject.North,       Comments  


งานพรีเซนเทชั่น (ตัวอย่าง ร้านขนม TartThai)

งานการนำเสนอ หรือ พรีเซนเทชั่น

By iMakeProject.North,       Comments  
ผลงานการคัดลอกเขียนแบบ3มิติ

 

 

By iMakeProject.North,       Comments  


ผลงานการทำออกแบบระบบ และออกแบบฐานข้อมูล

Contact Diagram & Data flow diagram (DFD)

ออกแบบระบบ-context ออกแบบระบบ-dfd-1

Entity–relationship (ER Diagram)

ออกแบบระบบ-er ออกแบบระบบ-ER-2

 

Flow Chart Diagram

 

ออกแบบระบบ-flow-cart

By iMakeProject.North,       Comments    • Page 1 of 2
  • 1
  • 2