ตัวอย่างโปรแกรมส่วนหนึ่ง ของทางโปรแกรมเมอร์ที่ได้เคยพัฒนาใช้งานจริงในองค์กรต่างๆ
โดยพัฒนาด้วย C++, C#, VB.NET และ Java
ในบางโปรเจ็คมีจะมีการเชื่อมต่อ Hardware ร่วมด้วย เช่น RFID Reader, Barcode Reader, Printer

 

โปรแกรมบริหารตารางกิจกรรม และตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบ RFID

Platform: C#, Windows

โดยใช้บัตร RFID ในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และสรุปผลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม screenshot-2

screenshot-1screenshot-3

ระบบจัดการบริหารการเช่าซื้อรถยนต์

Platform: C#, Windows

เพื่อบันทึกรายละเอียดสำหรับรถยนต์ที่มาเช่าซื้อกับผู้ประกอบการฯ

โปรแกรมจัดการสื่อการอบรมในองค์กร Knowledge Capture Program

Platform: C#, Windows

เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่น DVD, Web Site

โปรแกรมบันทึกการเข้าใช้เครื่องพิมพ์ในองค์กร (Printer Log)

Platform: C#, Windows

เพื่อบันทึกข้อมูลการพิมพ์และร้องขอชื่อผู้ใช้งานระหว่างการพิมพ์ของเครื่องในองค์กร

screenshot-1 screenshot-2

โปรแกรมบริหารลำดับคนไข้สำหรับคลีนิก ด้วยระบบ RFID

Platform: C#, Windows

โดยคนใช้บัตร RFID เพื่อสำหรับเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการรักษาแต่ละขั้นตอน

โปรแกรมจัดเก็บรูปภาพจากหน้าจอ Screen Capturer

Platform: C#, Windows

เพื่อเป็นสื่อการสอนระหว่างอาจารย์และผู้เรียนในห้องเรียน

Screenshot1 Screenshot2

ระบบตรวจสอบการแพ็คสินค้าและวัสดุหีบห่อด้วยระบบ RFID

Platform: C#, Windows

และระบบดูรายงานหลังบ้าน Backoffice Report ผ่านเว็บไซท์

checkfactory-scrrenshot-1

checkfactory-scrrenshot-2

โปรแกรมช่วยควบคุมตัวชี้ (Mouse Pointer Ergonomic)

Platform: C++, C#, Windows

ควบคุมด้วยแป้นควบคุมพิเศษสำหรับคนพิการ

Ergonomic_Mouse

 

ระบบบริหารจัดการ การขายอุปกรณ์อะไหล่รถ

Platform: C#, Windows

สำหรับจัดการบริหารสต๊อกสินค้าของอะไหล่รถ

 

Screenshot Screenshot2

 

 

ระบบบริหารจัดการ การยืมคืนหนังสือของห้องสมุด

Platform: C#, Windows

บริการจัดเก็บข้อมูลการยืมและคืนหนังสือ มีระบบการคำนวนค่าปรับเนื่องจาก คืนล่าช้า หรือหนังสือชำรุดเสียหาย


 

เยี่ยมชมตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพา
เยี่ยมชมตัวอย่างเว็บไซต์ระบบจัดการบริหารสำหรับห้างร้านและองค์กรต่างๆ
เยี่ยมชมตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ